Marketing report service

Trước khi xây dựng bất kỳ chiến lược Marketing, bạn nên tìm hiểu về thực trạng hiện tại của doanh nghiệp, thông tin đối thủ. Chúng tôi cung cấp những báo cáo trung thực và chi tiết để giúp bạn việc này.

0
Thua về traffic bạn đã mất đi cơ hội cho đối thủ
Traffic 90%
0
%
Tỷ lệ bỏ trang nói lên khách hàng không hài lòng về bạn
Content
0
%
Đa phần người dùng tiếp cận website thông qua Mobile
Mobile
0
Bạn có bao nhiêu từ khóa trong top 100 Google
Google

Báo cáo miễn phí

Chúng tôi cung cấp báo cáo miễn phí dành cho các doanh nghiệp muốn quan tâm đến tình hình sức khỏe online của mình. Nội dung báo cáo miễn phí bao gồm
Traffic Overview
Cho biết lượng truy cập của website doanh nghiệp, tỷ lệ bỏ trang,…
Traffic Source
Cho biết lượng truy cập vào website doanh nghiệp đến từ nguồn nào, direct, quảng cáo, hay tìm kiếm từ Google,…
Top Keyword
Cho biết website hiện có bao nhiêu từ khóa trên top 100 của hệ thống search Google
Organic Keyword Competitive
Cho biết độ cạnh tranh của website bạn so với đối thủ

Báo cáo đầy đủ

Bản báo cáo đầy đủ sẽ cho biết nhiều thông tin hơn. Bạn có thể tìm hiểu được website đối thủ đang chạy quảng cáo ở đâu,… Báo cáo đầy đủ bao gồm các nội dung sau
Full report về hệ thống từ khóa
.Bạn có thể biết được hiệu quả của hệ thống keyword mà doanh nghiệp đang xây dựng. Đồng thời có thể dùng report này đối với website của đối thủ cạnh tranh để biết họ có bao nhiêu từ khóa trong top Google
Full report về các đối thủ cạnh tranh
Full report về các đối thủ cạnh tranh với hệ thống từ khóa. Report cho biết có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh trực tiếp với bạn trong ngành.
Full Report Paid Search Traffic
Cho biết hiệu quả của các quảng cáo trên Google của website. Bạn cũng có thể dùng report này để phân tích đối thủ cạnh tranh đang chạy quảng cáo gì
Full Report Paid Search Top Competitor
Cho biết đối thủ cạnh tranh trong việc chạy quảng cáo Google với doanh nghiệp bạn.
Sample Ads
Cho biết website đang chạy quảng cáo trên link nào và nội dung của quảng cáo đó. Bạn có thể dùng report để kiểm tra đối thủ cạnh tranh đang chạy các quảng cáo gì, ở đâu,…
Top Backlinks
Cho biết hiệu quả của các backlink mà doanh nghiệp đang sử dụng. Từ đó có phương án phân bổ tài chính cho quảng cáo hợp lý