Bảng Giá Gia Công IT

Phát Triển

Duy Trì

$8 $10 per hour
  • Entry date: Mon – Sun
  • Entry time: 8 am – 9 pm
  • Swimming pool for free
  • Personal trainer
  • Canteen included

Phát Triển

Mới

$12 $15 per hour
  • Entry date: Mon – Sun
  • Entry time: 8 am – 9 pm
  • Swimming pool for free
  • Personal trainer
  • Canteen included

GÓI WEB BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Về cơ bản, 4 gói web trên chỉ khác biệt về yếu tố giao diện và chức năng nâng cao, còn các tính năng quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật là giống nhau.

Quản trị 3 loại nội dung (vd: Các trang giới thiệu/thông tin, các sản phẩm, tin tức), có thể phân chia thành nhiều chuyên mục, không giới hạng số lượng bài viết và chuyên mục.

Hệ thống nhập liệu thân thiện, dễ sử dụng, tương tự các phần mềm Word.

Hệ thống quản lý hình ảnh đã upload lên server, phân chia rõ ràng theo các thư mục.

Trang liên hệ bao gồm các thông tin liên hệ, bản đồ Google maps, form gửi email.
Hỗ trợ nhập liệu mẫu 10 đến 20 nội dung (nội dung và hình ảnh do khách hàng cung cấp)

Một ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Hỗ trợ đầy đủ các thẻ SEO (Meta description, meta keywords…), đường dẫn thân thiện friendly URL.

Có thể dễ dàng thay đổi các thông tin trên website như Logo, tên website, địa chỉ, email, hotline…

Có thể thêm bớt, thay đổi thứ tự các giá trị trên menu theo nhiều cấp độ.

Sử dụng hệ thống quản trị PixelCMS xây dựng trên ngôn ngữ ASP.NET mô hình MVC5.

Các tính năng mở rộng.